GIỚI THIỆU

XIN GIỚI THIỆU ĐẾN VỚI QUÝ KHÁCH
   DỊCH VỤ  YEN LINH MEDIA

* Dịch vụ mà tất cả các ở sở thương mại, hội    đoàn, nhạc hội, đều cần đến.
* Dịch vụ chuyên thiết kế: Nhãn hiệu thương mại,    danh thiếp, tờ rơi, hóa đơn, vé, bảng hiệu, biểu    ngữ (băng rôn), thiệp cưới.v.v.
* Dịch vụ YenLinhMedia nhận thiết kế trên 50    tiểu bang.
* Chúng tôi đã phục vụ quý khách 20 kinh    nghiệm, tận tâm, uy tín.
* Mọi chi tiết xin lạc: 714-856-0061

Những Phần Miềm Sử Dụng Cho Dịch Vụ
YEN LINH MEDIA

Adobe Dreamweaver - Adobe Flash
Adobe Photoshop - Adobe Illustrator
Adobe InDesign - Adobe Audition
Adobe Premiere - Quark Express
Microsoft Office Word - Microsoft Office Excel